Sammanställningen baserar sig på valberedningens principer och ägarförhållandet per den 29 februari 2016. Nedanstående valberedning utsågs vid årsstämman 2016 och består fram till dess att en ny valberedning utses.

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 3 maj 2016 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2016.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm

e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

Dokument