Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är H&M B.