Skuldfinansiering

H&M-gruppen använder sig av en centraliserad finansieringsstrategi där upplåning primärt sker i moderbolaget H & M Hennes & Mauritz AB

Skuldprofil och förfallostruktur

För att reducera refinansieringsrisken använder H&M-gruppen flera finansieringskällor och en jämnt fördelad förfallostruktur. Finansieringen består av lån och kreditlöften från kreditinstitut samt tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.

Förfallostruktur per den 29 feburari 2024

ÅrObligationer (EMTN)Lån från kreditinstitutOutnyttjade kreditfaciliteter
2024-437-
2025---
2026-2 0003 354
2027---
2028-263-
20295 590-14 534
2030---
20315 948--
Total MSEK11 5382 70017 888

Kapitalmarknadsprogram

Kortfristig finansiering – Företagscertifikatsprogram

ProgramSEK 7 billion - Swedish commercial paper programme
ArrangörHandelsbanken
DealersHandelsbanken, SEB and Danske Bank
LänkarProgramme (in Swedish)
ProgramGBP 1 billion - Euro-Commercial paper programme
ArrangörBarclays
DealersBarclays
LänkarProgram (ENG)

Långfristig finansiering - Obligationsprogram

ProgramEUR 2 billion EMTN programme
ArrangörBNP Paribas
DealersBNP Paribas, ING, Danske Bank, SEB and Standard Chartered
Offering Circular (ENG)2023, 2022, 2021, 2020
Agency Agreement (ENG)2023 Fourth Supplement, 2022 Third Supplement, 2021 Second Supplement, 2021 First Supplement, 2020 Establishment
ListadEuronext Dublin
Supplement12th of February 2021
Slutliga villkorXS2704918478 (EUR 500M 4.875%, 25 October 2031) , XS2303070911 (EUR 500M 0.25% 25-AUG2029)

Kreditrating

För att säkerställa bästa möjliga villkor på skuldfinansieringsmarknaden har ett kreditbetyg med Standard & Poor’s erhållits.

H & M Hennes & Mauritz AB Kreditbetyg

KreditinstitutLångfristigt kreditbetygKortfristigt kreditbetygUtsikt
S&PBBBA-2Stabil