Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 33, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 15 augusti 2022 och 19 augusti 2022 återköpt sammanlagt 1 004 639 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
15 augusti 2022 200 000 132,8895 26 577 900,00
16 augusti 2022 184 210 132,6086 24 427 830,21
17 augusti 2022 204 904 133,1732 27 287 721,37
18 augusti 2022 209 336 130,5247 27 323 518,60
19 augusti 2022 209 189 128,3727 26 469 038,64
Total ackumulerat under vecka 33/2022 1 004 639 131,4761 132 086 008,82
Total ackumulerat underåterköpsprogrammet 7 651 876 129,9405 994 288 508,90

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 19 augusti 2022 till 7 651 876 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 647 420 124.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.