Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 35, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 29 augusti 2022 och 2 september 2022 återköpt sammanlagt 1 283 957 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
29 augusti 2022 252 787 111,1055 28 086 026,03
30 augusti 2022 260 810 112,6001 29 367 232,08
31 augusti 2022 260 643 111,7547 29 128 080,27
1 september 2022 265 000 109,8963 29 122 519,50
2 september 2022 244 717 111,9777 27 402 846,81
Total ackumulerat under vecka 35/2022 1 283 957 111,4576 143 106 704,69
Total ackumulerat underåterköpsprogrammet 10 087 220 126,5572 1 276 610 782,64

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 2 september 2022 till 10 087 220 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 644 984 780.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.