Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 39, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 26 September 2022 och 30 September 2022 återköpt sammanlagt 1 210 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
26 september 2022 240 000 105,2136 25 251 264,00
27 september 2022 240 000 105,6875 25 365 000,00
28 september 2022 240 000 103,6655 24 879 720,00
29 september 2022 250 000 101,1460 25 286 500,00
30 september 2022 240 000 101,8947 24 454 728,00
Total ackumulerat under vecka 39/2022 1 210 000 103,5018 125 237 212,00
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 14 900 045 120,7873 1 799 735 464,28

Från och med den 15 september 2022 genomförs samtliga förvärv av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 30 September 2022 till 14 900 045 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 640 171 955.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories,H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.