Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 40, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 2 Oktober 2023 och 6 Oktober 2023 återköpt sammanlagt 775 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
2 oktober 2023 155 000 155,9274 24 168 763
3 oktober 2023 155 000 154,1325 23 890 538
4 oktober 2023 155 000 150,7196 23 361 538
5 oktober 2023 155 000 149,921 23 237 755
6 oktober 2023 155 000 150,5337 23 332 724
Total ackumulerat under vecka 40/2023 775 000 156,7855 75 257 040
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 1 255 000 153,9827 193 248 357

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 9 Oktober 2023 till 1 255 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 628 431 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92
E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.