Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 41, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 10 oktober 2022 och 14 oktober 2022 återköpt sammanlagt 1 283 500 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
10 oktober 2022 250 000 106,2322 26 558 050,00
11 oktober 2022 260 000 107,9380 28 063 880,00
12 oktober 2022 260 000 109,2699 28 410 174,00
13 oktober 2022 260 000 110,0479 28 612 454,00
14 oktober 2022 253 500 112,3334 28 476 516,90
Total ackumulerat under vecka 41/2022 1 283 500 109,1711 140 121 074,90
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 17 328 545 119,0392 2 062 775 999,18

Från och med den 15 september 2022 genomförs samtliga förvärv av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 14 oktober 2022 till 17 328 545 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 637 743 455.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.