Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 43, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 23 oktober 2023 och 27 oktober 2023 återköpt sammanlagt 800 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

23 oktober 2023

 160 000

 150,2644

24 042 304

24 oktober 2023

 160 000

 151,7669

24 282 704

25 oktober 2023

 160 000

 149,6341

23 941 456

26 oktober 2023

 160 000

 147,5733

23 611 728

27 oktober 2023

 160 000

 145,2348

23 237 568

Total ackumulerat under vecka 43/2023

 800 000

 148,8947

119 115 760

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

3 635 000

152,3099

553 646 764

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 30 oktober 2023 till 3 635 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 626 051 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.