Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 44, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 30 oktober 2023 och 3 november 2023 återköpt sammanlagt 785 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

30 oktober 2023

 165 000

 146,8702

24 233 583

31 oktober 2023

 160 000

 149,0964

23 855 424

1 november 2023

 160 000

 152,6454

24 423 264

2 november 2023

 150 000

 158,2656

23 739 840

3 november 2023

 150 000

 160,0682

24 010 230

Total ackumulerat under vecka 44/2023

 785 000

 153,2004

121 048 108

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

4 420 000

152,4681

673 909 105

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 6 november 2023 till 4 420 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 625 266 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.