Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 45, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 7 november 2022 och 11 november 2022 återköpt sammanlagt 1 315 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
7 november 2022 240 000 116,2225 27 893 400,00
8 november 2022 235 000 117,6872 27 656 492,00
9 november 2022 280 000 117,3501 32 858 028,00
10 november 2022 280 000 115,8377 32 434 556,00
11 november 2022 280 000 122,8251 34 391 028,00
Total ackumulerat under vecka 45/2022 1 315 000 118,0483 155 233 504,00
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 22 410 545 118,0969 2 646 616 692,78

Från och med den 15 september 2022 genomförs samtliga förvärv av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 11 november 2022 till 22 410 545 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 632 661 455.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.