Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 49, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 4 december 2023 och 8 december 2023 återköpt sammanlagt 695 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

4 december 2023

 140 000

 175,3746

24 552 444

5 december 2023

 135 000

 173,4535

23 416 223

6 december  2023

 140 000

 169,9156

23 788 184

7 december 2023

 140 000

 169,5106

23 731 484

8 december 2023

 140 000

 172,3196

24 124 744

Total ackumulerat under vecka 49/2023

695 000

 172,1051

119 613 079

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

7 983 790

 158,8501

1 268 225 463

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 11 december 2023 till 7 983 790 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 621 703 047.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.