Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för första kvartalet 2023

 

Nettoomsättningen ökade med 12 procent till MSEK 54 872* (49 166) i det första kvartalet, dvs. under perioden 1 december 2022 – 28 februari 2023, jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 16 procent i SEK och 7 procent i lokala valutor.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från tremånadersrapporten som publiceras den 30 mars 2023.

Kontakt:    
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder, besök hmgroup.com/media.

Kommunikation i samband med tremånadersrapport
Tremånadersrapporten, 1 december 2022 – 28 februari 2023, publiceras kl. 08.00 CEST den 30 mars 2023, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: https://app.webinar.net/ELXv5NR5P84

För bokning av intervjuer i samband med tremånadersrapporten den 30 mars 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 mars 2023 kl. 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.