Pressrelease

H&M:s valberedning föreslår nyval av Christina Synnergren

Valberedningen i H & M Hennes & Mauritz AB har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman 4 maj 2023. Valberedningen föreslår att Christina Synnergren ska väljas till ny ledamot samt föreslår omval av följande nuvarande styrelseledamöter; Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Karl-Johan Persson, Christian Sievert och Niklas Zennström.

Karl-Johan Persson föreslås omväljas till styrelseordförande. Erica Wiking Häger har avböjt omval då Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där Erica är delägare, har antagit striktare policies när det gäller externa styrelseuppdrag. ”Jag är mycket glad över att Christina Synnergren har tackat ja till vår förfrågan om att föreslås som ny styrelsemedlem till H&M-gruppens styrelse. Christina har mångårig och gedigen erfarenhet från detaljhandeln, varav de senaste tio åren inom modebranschen. Hon har i sin roll på BCG hanterat komplexa frågeställningar inom bland annat AI och digitalisering, butik, onlinehandel, sortiment, produktion, ny tillväxt och transformation. Hon har arbetat med flera ledande aktörer i industrin och har även varit en uppskattad rådgivare åt H&M-gruppen i flera år. Christinas kunskaper kommer att vara ett värdefullt komplement i styrelsearbetet framöver.

Jag vill rikta ett stort tack till Erica Wiking Häger för hennes hängivna, engagerade och värdefulla arbete som ledamot i styrelsen och i revisionsutskottet”, säger Stefan Persson, ordförande i H&M-gruppens valberedning.

Christina Synnergren, född 1978, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Christina har arbetat i 20 år på BCG (Boston Consulting Group), senast som Managing Director and Senior Partner. Hon har också haft flera ledande positioner inom BCG där hon bland annat ingått i den globala ledningen för detaljhandel- och modebranschen, samt som medlem i BCGs Executive Committee, den grupp som styr hela den globala verksamheten. Christina har valt att lämna BCG där hon avslutar sin anställning under våren, dvs före årsstämman 2023. Eget aktieinnehav i H&M uppgår till 0 aktier och närståendes aktieinnehav i H&M uppgår till 0 aktier.

I valberedningen ingår styrelseordförande Karl-Johan Persson, Stefan Persson från Ramsbury Invest, Lottie Tham, Joachim Spetz från Swedbank Robur fonder och Karin Eliasson från Handelsbanken fonder. Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 81 procent av samtliga röster i bolaget. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till H&M:s årsstämma i Post- och Inrikes Tidningar.

Valberedningen i H & M Hennes & Mauritz AB

Kontakt:
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder 070-694 29 79
Karin Eliasson, SHB Fonder 070-334 03 32
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.