Vid årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för bolaget för ett år framåt, det vill säga till och med den årsstämma som hålls 2024. Deloitte har utsett auktoriserade revisor Didrik Roos till att vara huvudansvarig för revisionen.

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget på aktieägarnas vägnar.

Revisionsarvoden (MSEK)

Koncernen 2023Koncernen 2022Moderbolaget 2023Moderbolaget 2022
Deloitte
Revisionsuppdrag59,654,911,914,0
Revision utöver revisionsuppdrag7,94,2--
Skatterådgivning3,81,0--
Övrig rådgivning0,82,4--
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag0,32,7--
Totalt72,465,211,914,0

 

 

Related