H&M:s valberedning har följande sammansättning:

  • Stefan Persson, styrelseordförande
  • Lottie Tham, representerande Lottie Tham
  • Tomas Nicolin, representerande Alecta
  • Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
  • Peter Lindell, representerande AMF pension

Sammanställningen baserar sig på ägarförhållandet per den 29 februari 2008.

Förslag från aktieägare till valberedningen kan skickas antingen till ledamöter i valberedningen eller direkt till bolaget för vidarebefordran till beredningen på e-post valberedningen@hm.com alternativt på postadressen: H & M Hennes & Mauritz AB, att. Carola Echarti-Ardéhn, 106 38 Stockholm.

Årsstämman den 8 maj 2008 godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledarmöterna fram tills nästa årsstämma.

Dokument