Verkställande direktör

  1. Home
  2. Verkställande direktör

Daniel Ervér är född 1981, är vd och koncernchef för H & M Hennes & Mauritz AB sedan den 31 januari 2024

Daniel Ervér är 42 år och har arbetat inom H&M-gruppen i 18 år varav de senaste fyra åren som ansvarig för H&M. Han började som sommartrainee 2005 för att sedan bli anställd på inköpsavdelningen 2006. Därefter har Daniel bland annat varit ansvarig för merchandising på H&M i Tyskland och USA, landschef för H&M Sverige, inköpschef för H&M och ansvarig för H&M dam och herr. Daniel har läst en magisterexamen i huvudämnet företagsekonomi vid Göteborgs universitet inklusive utbytesstudier vid ESSEC Business School i Paris, Frankrike.

Vd tillsätts av styrelsen med uppgift att svara för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar.

Det innebär att vd ska lägga särskild vikt vid rekrytering av ledande befattningshavare, inköps- och logistikfrågor, prisstrategi, försäljning och lönsamhet, marknadsföring, hållbarhet, expansion, utveckling av butiksnätet och online och IT-utveckling.

Vd rapporterar till styrelsen om H&M-gruppens utveckling samt tar fram beslutsunderlag för investeringar, expansion etc. I vd:s roll ingår också kontakt med finansmarknad, media och myndigheter.

Aktieinnehav i H&M: 76 900 aktier

Daniel Ervér äger även 450 000 köpoptioner utställda av Ramsbury Invest AB. Varje option ger rätt att köpa en B-aktie i H&M under ett år efter en treårsperiod från avtalsdagen 15 februari 2024.

Related